Bokrecension: 1984

Romanen “1984” skrevs av George Orwell år 1948. Författaren ville göra en fiktiv projektion inom en snar framtid, men där de mest radikala sociala förändringarna redan har ägt rum. Visionen om dessa förändringar är inspirerad av de verkliga fasorna för fascismen och kommunismen, extrema politiska ideologier, som under Orwells tid hade avgjort sin makt över stora delar av världen. Författaren själv bevittnar de mycket negativa effekterna som ett totalitärt system medför, som korrespondentjournalist under det spanska inbördeskriget 1936. Hans politiska samvete stöttes av denna biografiska episod, Orwell var en socialistdemokrat aktiv. Naturligtvis förutser den engelska författaren med sin stora styrka som prosaskribent en olycklig utveckling av ett totalitärt system även i Storbritannien.

Bokens handling och karaktärer

Berättelsen äger rum år 1984 i London. Winston Smith, romanens hjälte, är en obetydlig medlem av det styrande partiet. Han börjar föra en tidskrift där han i hemlighet kritiserar detta parti. Således lyckas Winston bli mer och mer medveten och tänka fritt mot det totalitära system som han befinner sig under. Detta system är så avancerat att det spårar nästan varje rörelse med tekniska medel. Om Winston fångas, på grund av sin dagbok, kan han dömas till döden eller i bästa fall 25 års fängelse. Hans dagbok startar dock en revolution och han står nu inför en stor fara. En fara för hans liv. Samtidigt har han en relation med Julia, en tidigare rebell, en relation han kommer att försöka hålla sig dold. Klarar han att undkomma övervakningen? Kommer hans revolution ha en chans att lyckas? Winston Smith är huvudpersonen. Även om romanen är skriven i tredje person så är synvinkeln begränsad till Winston och man får full tillgång till hans speciella synvinkel och tankar. Julia är en central karaktär i boken då hon senare blir Winstons hemliga älskare. O’Brien är en mystisk figur i början av boken. Han är medlem i Inner Party vilket betyder att han har en lyx nivå som är okänd för majoriteten av medborgarna i Oceanien.

Bokens tema och syfte

för unga vuxna och vuxna

Boken är inte svårläst dock innehåller den ett tung och brett ämne och är därför mest riktad till unga vuxna och vuxna. Dramat kring boken gör att den inte passar in i någon humoristisk kategori utan författaren försöker att hinta den svarta framtiden som världen har framför sig. Syftet med boken är att rikta uppmärksamhet kring så väl personliga frågor som politiska. Författaren har då försökt att formulera romanen på ett sätt som ska få läsaren att tänka till, ställa frågor och ta ställning. Skriven ur ett fiktivt perspektiv så innehåller romanen aktuell fakta så väl som sanna politiska grunder. Orwells mästerverk har lycktas väcka tankar och känslor hos nästan alla sina läsare, vilket har överskridit miljoner över åren.

Författaren

Eric Arthur Blair (25 juni 1903 – 21 januari 1950), känd mest som sitt författarnamn George Orwell. Han var en författare och journalist, känd för sin intelligens, intresse för social rättvisa och anhängare av demokratisk socialism och motståndare till alla former av totalitarism. Författaren är särskilt känd för den politiska romanen 1984 (publicerad 1949) och den satiriska romanen Animal Farm (1945). De två verken rankades bland de bästa romanerna och engelska romanerna från det tjugonde århundradet.