Främlingen av Albert Camus

Boken Främlingen skriven av Albert Camus är en klassiker. Det är en bok som skrivs ur ett existentiellt perspektiv som väcker frågor om vilka vi är, vad vårt syfte är och till vilken mening allt har. Albert Camus har förutom Främlingen skrivit flera böcker så som Pesten. Tillsammans med Jean-Paul Sartre skrev de två några av dåtidens mest populära böcker.

Inledningen

Boken främlingen utspelar sig i ett första persons-perspektiv med en väldigt direkt typ av berättande. Narrativet berättas från personen Meursault och historien startar när han läser ett telegram som berättar honom om att hans moder har gått bort. Meursault är inte förvånad då hans moder var gammal och hade levt hemma med många sjukdomar under e längre period. Som ett resultat sörjer han inte allt för länge. Och vid hennes begravning gråter han inte då han är mer konsumerad över värmen under den algeriska sommaren. Begravningen följs av vardagliga händelser och en oväntad vänskap med en lokal hallick i staden. Av några anledningar provoceras Meursault på ett sådant sätt att han plötsligt förstör sin egen värld i sitt raseri.

Svårt att förstå verkligheten

Det är svårt att berätta och recensera boken utan att gå in för mycket på handlingen och i precis vad som händer. Så om du vill undvika spoilers rekommenderar jag dig att på en gång söka upp boken och läsa den själv innan du läser vidare. Den andra hälften av boken följer Meursault då han upplever rättssystemet för första gången i sitt liv. Han upplever det inte lika rått och barskt så som han föreställde sig att det skulle vara. Inte bara blir han presenterad av vilka anledningar han är arresterad. Men de tar även upp händelser från hans liv som han menar är irrelevanta för domen som han står inför – så som att han inte grät under sin moders begravning, ett sätt för åklagaren att visa på hans ”brist av moral”. Mersault finner sig själv fången i en kedja av händelser som utlöser sig efter varandra som förstärker hur han ser på sig själv och vilken roll han har i ett civiliserat samhälle.

Framställs som distanserad

Han framställs allt mer som distanserad och alienerad från samhället och det är varför boken namnges som ”främlingen”. Han är en främling på mer än ett sätt. Först och främst är han en fransman i koloniala Algeriet. För det andra och kanske mer viktigt: han tycks inte visa känslor så som normala människor gör. Framför allt på grund av hans önskan att leva sitt liv utan anspråk på särskilt mycket alls. Han vill inte visa ut falska känslor bara för det förväntas av honom. Men i efterhand upptäcker han att det är precis det som fördömer honom i fallet. Hans möte med fängelsets präst visar på ytterligare en stark scen. Han menar att han inte behöver tro på gud, men kan inte komma at övertyga prästen. Då prästen gör allt i sin mak för att övertyga Meursault om hur han behöver gud i sitt liv, blir han allt mer irriterad till dess att han inte kan klara av att prata med honom mer.

Framställs som distanserad