Pesten

Postat av on mar 18, 2018 in Böcker | Kommentarer inaktiverade för Pesten

I boken ”Pesten” av Albert Camus får man följa läkaren Bernard Rieux som i ett pestdrabbat Oran i norra Afrika tar täten i en grupp av läkare och volontärer för att besegra sjukdomen. Sedan myndigheter isolerar staden från omvärlden får man följa hur människor som ett kollektiv hanterar en gemensam katastrof. Författaren bygger sedan historian vidare genom att skapa en konflikt mellan karaktärerna. En av huvudkaraktärerna gör sig beredd att på illegala vägar lämna staden, något han i ett senare skede i boken väljer att inte göra.

Inledningen

Inledningsvis i boken beskriver Camus hur den allmänna känslan är i staden utifrån att beskriva staden och hur den ser ut, han skriver även på första sidan:

”Oran är nämligen vid första anblicken en helt vanlig stad, bara en fransk prefektur på Algeriets kust” s. 5

Vad man som läsare kan tänka efter ha läst denna mening är att oavsett vad som händer i berättelsen vet man att samma principer när det gäller värderingar och moral som tillämpas på invånarna i Oran kan gälla för invånarna i vilken stad som helst. De värderingar och den moral Rieux presenterar i boken känns äkta för den tiden händelsen utspelar sig. Under hela isoleringen av staden så beskrivs knappt någon plundring av något slag eller någon annan stor brottslighet. Där kan man koppla till den amerikanska filmen ”Contagion” där människor utsatta av en pandemi istället börjar plundra i staden de isoleras i, vilket kan spegla hur annorlunda värderingarna var under 40-talet och under 2000-talet.

Flera karaktärer

Bernard Rieux

I boken så blir man presenterad till en rad olika karaktärer. Vissa särskiljer sig i boken mer än andra. En av dessa är Doktor Bernard Rieux. Han är en doktor i staden Oran och är en av de första som inser allvaret i vad som kommer ske om inte myndigheterna agerar. Rieux ingår även i en grupp av män som tillsammans kämpar emot pesten. Då han är doktor ser han själv sitt handlande som givet i en sådan situation. En annan karaktär som blir presenterad och tar en stor roll i handlandet är Jean Tarrou. Tarrou är inte född i staden utan är där som besökande. Tarrou skrev dagbok under perioden om sina egna upplevelser i staden.

Organisera er

Tarrou är mannen som först kommer upp med idén att organisera en grupp volontärer för att hjälpa myndigheterna och människorna i staden under pestens framfart. Bägge två agerar i solidaritet med staden, och i sin grupp agerar de som en motståndsgrupp mot pestens frammarsch. Tarrou ansluter sig med bl.a. Rieux, och under allt det kaotiska som utspelar sig i Oran utvecklas en stark vänskap mellan Tarrou och Rieux. Efter de tillsammans brutit mot reglerna och åkt ut till en fyr för att ta ett bad i havet så står det i boken:

”Sedan de klätt sig, anträdde de hemfärden, fortfarande under tystnad. Men deras hjärtan var nu samstämda, och minnet av den natten blev kärt för dem. När de på långt håll fick syn på pestens vaktpost, visste Rieux och Tarrou liksom han själv tänkte att sjukdomen nyss hade glömt dem en stund, att det var skönt men att man nu måste ta upp kampen på nytt” s. 196

Vid sidan om kampen får man följa deras vilja till livet. Till att om endast för en sekund glömma bort pestens fara för att gemensamt i vänskapens namn trotsa lagen.